Допълнителни мерки за запазване на обществения ред и сигурност са въведени в Австрия.

Това съобщават австрийските власти.

Мерките са предприети във връзка с провеждането на Европейското първенство по футбол от 7 до 29 юни 2008 г.

От 00.00 ч на 2 юни 2008 г. до 24.00 ч. на 01 юли 2008 г. на австрийските вътрешни граници (по въздух, вода и суша) се подновява извършването на граничен контрол.

Това означава, че влизането на територията на Република Австрия ще се извършва само през ГКПП.

Контролът ще се извършва с необходимата гъвкавост по отношение на време и място, така че да има минимално отражение върху свободния поток от пътници.

Пътуващите за, респективно - през, територията на Република Австрия следва да се съобразят с това обстоятелство.