Eвропарламентът в Страсбург одобри с голямо мнозинство създаването на единна Агенция за охрана на външните сухопътни и морски граници на Европейския съюз.

Новата система (ЕГБО) ще обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите. Регламентът за създаването на новата структура подкрепиха 483 евродепутати срещу 181 против и 48 въздържали се.

Според плановете националните власти все още ще управляват границите си ден за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС – бежански поток или трансгранична престъпност - те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която бързо да изпрати сборни екипи на място. Тези сборни екипи за бързо реагиране ще бъдат разполагани временно.

Така намесата на европейски гранични екипи няма да е задължителна за държавите дори при масов приток на мигранти.

Държавите с външни граници като България задължително ще изпълняват препоръките на Агенцията за подобряване мерките за контрол, като обаче ще получават и техническа обезпеченост от структурата.

Въпреки това ако съответната държава членка не се съобрази с решение на Съвета за предоставяне на помощ, другите държави от ЕС ще могат отново да въведат временни проверки на границите си с тази страна.

Екипите на Агенцията ще могат да залавят нелегални мигранти и да ги регистрират в т.нар. „горещи точки“ по външната граница, когато някъде има масов приток на хора, както се случи в Гърция.

Те ще организират и групово депортиране на онези мигранти, за които е доказано, че не са бежанци и според гласувания регламент ще имат повече правомощия от Фронтекс.

Досега държавите в Шенген имаха право на граничен вътрешен контрол по изключение само за няколко месеца с разрешението на Еврокомисията.

Предстои окончателно одобрение на Агенцията от националните правителства, но то се очаква да е лесно, защото текстът бе предварително договорен с водещите формации от Европейския парламент.

ЕГБО няма да разполага със собствени граничари, а ще разчита на пул от 1 500 служители, които ще бъдат избрани от държавите членки на ЕС. Приносът на България ще бъде от 40 души.

ЕГБО ще се отчита пред Европейския парламент и Съвета. Парламентът ще бъде информиран чрез редовни доклади и достъп до информация за евродепутатите.