Европейският парламент гласува в подкрепа на правно обвързваща цел за Европейския съюз да намали своите емисии на парникови газове с 60% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г., според резултатите от гласуването, публикувани в сряда.

Целта, одобрена от Парламента, е по-амбициозна от намалението на нетните емисии от "поне 55%" до 2030 г., предложено от Европейската комисия, която иска да финализира целта до края на годината.

За да направи това, Парламентът ще трябва да съгласува целта със страните членки на ЕС, които са разделени относно това колко амбициозна трябва да бъде тя.

Полша затваря последните въглищни мини през 2049 г.

Полша затваря последните въглищни мини през 2049 г.

Протестът на миньорите ще бъде прекратен

Настоящата цел на ЕС за 2030 г. е намаляване на емисиите с 40%.

Експертите считат, че намаляването с 55% до 2030 г. е минималното усилие, необходимо за привеждане на ЕС в съответствие с плана да стане неутрален към климата до 2050 г., поставяйки емисиите на ЕС твърдо по пътя, който, ако бъде приет в световен мащаб, ще ограничи глобалното затопляне до безопасни нива.

ЕП одобри целта за намаляване на емисиите от 60% с мнозинство от 26 гласа.

Добре, че ЕС не е жена

Добре, че ЕС не е жена

Иначе щеше да изглежда като дама без фокус в отношенията си, която няма представа кой е бащата на предстоящата й след осем месеца доставка