Европейският парламент приема временни правила за борба със сексуалното насилие над деца онлайн. Доставчиците на услуги могат да продължат да прилагат доброволни мерки за откриване, премахване и докладване на съдържание, свързано със сексуално насилие над деца.

Националните органи за защита на данните ще могат да упражняват по-строг надзор върху използваните технологии. 

В контекста на тревожното увеличаване по време на пандемията на обема на материалите в интернет, съдържащи насилие над деца, ЕП подкрепи законодателен акт за по-ефективна защита на децата от сексуално насилие и сексуална експлоатация при използването на интернет поща, чат и съобщения.

През април е постигната договореност, която предвижда временна дерогация от член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Това законодателство ще се прилага за максимален срок от три години или по-малко, ако междувременно бъдат договорени нови постоянни правила за борба със сексуалното насилие над деца онлайн.

Онлайн материали, свързани със сексуално насилие над деца, се откриват с помощта на специални технологии, които сканират съдържание, като изображения и текст, или данни за трафик. Докато технологията за хеширане ("раздробяване") е от полза при изображения и видеоклипове, при анализа на текстове или трафик данни за откриване на "киберсприятеляване" се използват класификатори и изкуствен интелект.

Членовете на ЕП настояха за създаване на подходящи процедури и механизми за правна защита, за да се гарантира, че физическите лица могат да подават жалби, ако смятат, че техните права са нарушени. Националните органи за защита на данните ще могат да осъществяват по-добър надзор върху технологиите, използвани от доставчиците на услуги, чрез предварителна оценка на въздействието и процедури за консултация.

Тази законодателна промяна е необходима, за да се даде възможност на доставчиците на уеб услуги да продължат да прилагат доброволни мерки за борба и предотвратяване на разпространението в интернет на съдържание, свързано със сексуално насилие над деца, след пълното прилагане на Кодекса на ЕС за електронните съобщения през декември 2020 г.

ЕК възнамерява да предложи по-трайно решение за справяне с този проблем през 2021 г.

Все повече сигнали за насилие над деца у нас

Все повече сигнали за насилие над деца у нас

80% от докладваните случаи са били в семейна среда