Европейският парламент (ЕП) подкрепя европейското бъдеще на Западните Балкани. Това стана ясно след днешното заседание и проведения дебат. 

В докладите си за оценка на напредъка, постигнат от Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия през последните две години, евродепутатите предупреждават, че пътят им за присъединяване към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи във фундаментални области като съдебна система и ефективното функциониране на демократичните институции. Депутатите също така подчертават важността на засилването на борбата с корупцията и организираната престъпност, заедно с добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.

Подкрепяме Албания за ЕС, Македония - не

Подкрепяме Албания за ЕС, Македония - не

Ако на масата на ЕС има нерешени двустранни въпроси, това няма да направи съюза по-силен

Евродепутатите приветстват ясната стратегическа ориентация и ангажираност на Албания към интеграцията на страната в ЕС и призовават за официално започване на преговори за присъединяване без допълнително забавяне, след пълното изпълнение на условията, определени от Европейския съвет. Те подчертават, че парламентарните  избори на 25 април 2021 г. ще бъдат ключови за консолидацията и подновяването на демократичния процес. Докладът беше приет с 581 гласа "за", 61 "против" и 45 "въздържал се".

Евродепутатите настояват косовското и сръбското правителства да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да подкопаят доверието между съответните партии. Отбелязвайки, че пет държави-членки на ЕС все още не са признали Косово, евродепутатите отново ги призовават да го направят, защото независимостта на Косово е необратима. Евродепутатите също призовават Съвета спешно да продължи с приемането на безвизов режим за гражданите на Косово. Докладът беше приет с 471 гласа "за", 109 "против" и 104 въздържали се.

ЕС призова Косово да поднови преговорите със Сърбия

ЕС призова Косово да поднови преговорите със Сърбия

Kрайната цел на диалога между Косово и Сърбия е двете държави да станат членки на ЕС

По отношение на Северна Македония евродепутатите заявяват, че страната е постигнала напредък в приемането на реформите. В резултат на това те призовават ЕС да проведе първа междуправителствена конференция със Северна Македония - която ще отбележи официалното начало на преговорите за присъединяване - възможно най-скоро. Евродепутатите съжаляват, че България и Северна Македония все още не са постигнали разбирателство по нерешени двустранни въпроси и ги насърчават да постигнат компромис по план за действие с конкретни мерки за разрешаване на този безизходица. Предишните им препоръки относно дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват българската си идентичност и / или етническа принадлежност, не са изпълнени, отбелязват те. Докладът беше приет с 558 гласа "за", 70 "против" и 59 "въздържал се".

Джамбазки в ЕП: Не можете да промените факта, че до 1944 г. Македония е българска

Джамбазки в ЕП: Не можете да промените факта, че до 1944 г. Македония е българска

Скандалната поправка 77а падна в ЕП!

Депутатите предупреждават, че нормализирането на отношенията на Сърбия с Косово и истинското зачитане на основните права в страната са от съществено значение за определяне на темпото на преговорите за присъединяване. Те също така изразяват загриженост относно ефективното функциониране на новия парламент на Сърбия, където няма парламентарна опозиция и чиято легитимност се оспорва от опозиционните партии. Евродепутатите отново подчертават значението на привеждане в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, като се има предвид, че степента на привеждане е най-ниската в региона.

Депутатите приветстват напредъка на Сърбия в развитието на функционална пазарна икономика и насърчават сръбското правителство да продължи своите структурни реформи в тази област. Докладът беше приет с 538 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".

Вучич отхвърли искане на Байдън Сърбия да признае Косово

Вучич отхвърли искане на Байдън Сърбия да признае Косово

Няма да позволи Сърбия да бъде унижавана.