Общото население на Европейския съюз е спаднало от 447,3 милиона на 447 милиона през 2020 година, съобщава Евростат.

Изследователите отбелязват, че от началото на хилядолетието населението на ЕС нараства непрекъснато, главно поради миграцията. Авторите предполагат, че спадът в населението на ЕС през миналата година се дължи на негативното въздействие на пандемията на коронавируса.

Населението на ЕС продължава да застарява. Делът на хората на 80 и повече години почти се е удвоил през последните 20 години, от 3,4% през 2001 г. на 5,9% през 2020 г.

В градовете делът на хората в трудоспособна възраст е по-висок, отколкото в селските райони, а коефициентът на плодовитост в селските райони е по-висок, отколкото в градовете.

Населението на Италия се топи и застарява

Населението на Италия се топи и застарява

В края на 2019 г. Италия е с население 59 641 488 души

Средната възраст на европейските майки при първо раждане се е увеличила от 28,8 години през 2013 г. на 29,4 години през 2019 г.

В същото време делът на живородените деца от майки над 40 години в ЕС се е увеличил повече от два пъти: от 2,4% през 2001 г. на 5,4% през 2019 г.

Между 2014 и 2019 г. гражданите на Мароко и Албания са двете най-големи групи, които придобиват гражданство на държава-членка на ЕС.

От 2014 до 2018 г. турските граждани съставляват третата по големина група за гражданство. През 2019 г. обаче това място е заето от британски граждани.

Авторите на изследването прогнозират, че до 2080 г. броят на жителите на ЕС ще намалее до 419 милиона души.

Намаляваме и застаряваме: 14.4% от населението са деца до 15 г.

Намаляваме и застаряваме: 14.4% от населението са деца до 15 г.

Населението в България вече е 6 916 548 души