Общо около 3,8 милиона данъкоплатци и предприятия имат просрочени задължения към гръцката държава, които достигат до 101,5 милиарда евро, разкриват местни медии.

Те се позовават на данни от финансовото министерство. От документа става ясно, че давността по голяма част от задълженията е изтекла.

МВФ: Гърция да ореже пенсиите

МВФ: Гърция да ореже пенсиите

Атина се противи

Данните сочат, че около 3,6 милиона гърци дължат до 10 000 евро. Други 240 000 души дължат между 10 000 и 100 000 евро, докато основните длъжници са 41 232, но дължат общо 91,2 милиарда евро на държавата. Последните са свързани с корпоративните данъци на големи компании.

Близо 3,6 млн. от гърците са имали трудности при декларирането на личните доходи.