В Исландия влезе в сила нов закон, който прави незаконно мъжете да получават по-високи заплати от жените, съобщават агенции.

Законодателната промяна влезе в сила от 1 януари 2018 г. Така Исландия се превръща в първата страна в света, която узаконява равенството в заплащането на жените и мъжете.

Според новите правила компаниите и правителствените агенции с най-малко 25 служители трябва да се сдобиват с правителствен сертификат за политики на равно заплащане.

Тези, които нарушат законодателните промени, ще бъдат глобени.

Специален механизъм ще осигурява равно заплащане на жените и мъжете.

Според Световния икономически форум за последните 9 години Исландия е държавата с най-голямо равенство на половете в света.

Правителството на страната планира до 2020 г. напълно да изравни заплащането при мъжете и жените.