Социологът Кънчо Стойчев е избран единодушно за президент на Gallup International Association, посочиха от "Галъп - България". Асоциацията е най-голямата в света независима такава, занимаваща се с изследвания на общественото мнение в света.

Кънчо Стойчев е избран по време на 70-та конференция в Атина Gallup International Association.

Стойчев ръководи международен екип, който разработва разработва иновативен метод за глобална представителност през регионален подход. Назначаването на Стойчев на такава позиция означава, че асоциацията подкрепя неговата концепция за бъдещото развитие на изследванията на глобалното обществено мнение.

Иновативния подход на Стойчев позволява чрез световна извадка под 20 000 души да бъде направена глобална карта на общественото мнение. Този подход е до 4 пъти по-ефективен от сегашните методи на за глобалния изследвания, посочват от "Галъп - България".