Трафикът и трудовата експлоатация се увеличават в Европа, според нов доклад на Съвета на Европа, съобщава "Политико". Работещите в селското стопанство, туризма и рибарството, са най-изложени на риск от експлоатация, според комисията за правата на човека.

Броят на идентифицираните жертви се увеличава във всяка европейска държава. В някои страни - включително Белгия, Кипър, Грузия, Португалия, Сърбия и Великобритания, трудовата експлоатация, изпреварва сексуалния трафик като основна форма на трафик на хора.

"Нашият мониторинг показва, че все повече хора се жертват на трафик, за да работят в ужасни условия в Европа, както вътре, така и извън националните граници", коментира Сиобан Мулъли, председател на експертната група по борба с трафика на хора (GRETA), наблюдаваща прилагането на международните правила за борба с трафика на хора.

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Безплатна телефонна линия 0800 20 100 за превенция на трафика на хора

"Жертвите често не са склонни да се оплачат, тъй като се страхуват от депортиране или отмъщение от страна на престъпните мрежи за трафик. Наказателно преследване и осъждане на извършителите са много редки", обяснява Мулъли.

Повечето жертви на трудова експлоатация "един от най-сериозните аспекти на "съвременното робство" са мъже и са склонни да работят в сектори като селското стопанство, туризма и рибарството. Жените жертви, най-често работят в домашна среда (помощ и грижа) и стават жертва и на трудова и на сексуална експлоатация.

Според доклада, работниците мигранти са най-застрашени от експлоатация, като се посочва и наемането на работа чрез интернет и социалните медии.

Докладът призовава националните власти в европейските държави да подобрят мониторинга си върху практиката и да преследват трафикантите. Той препоръчва да се работи с НПО и бизнеса, както и да се събират данни и да се въведе всеобхватно законодателство за справяне с проблема.

35,8 млн. "модерни роби" в света, България на първо място в Европа

35,8 млн. "модерни роби" в света, България на първо място в Европа

Хиляди българи живеят в модерно робство