Белгийската статистическа служба Statbel публикува ежегодно актуализиране на първите имена на цялото население в Белгия. През 2017 г. Мария и Мари са най-често срещаните имена сред жените. Моник, Мартин и Натали допълват първите 5.

В Брюксел сред най-често срещаните имена е Мохамед, а във Валония Жан, Мишел и Филип. Сред мъжете Жан, Марк, Патрик, Мишел и Люк водят белгийския топ 5.

Снимка 340726

Източник: Белгийската статистическа служба

Има обаче редица различия по отношение на възрастта и мястото на пребиваване. За момчетата на възраст под 18 години Лукас, Томас и Луи са най-често срещаните имена. Марк, Патрик и Люк заемат първо място сред мъжете на възраст между 18 и 64 години.

Що се отнася до мъжете на възраст над 65 години, най-често срещаните имена са Жан, Андре и Роджър. Във Фландрия Марк, Ян и Люк са на първо място. 

Съществуват по-малко различия по отношение на възрастта и мястото на пребиваване сред жените. Във Фландрия и Брюксел Мария и Мария са на първо и второ място, докато тези места са заети от Мари и Натали в Валония. Третото място е за Рита във Фландрия, за Фатима в Брюксел и за Мария във Валония.

По отношение на женските възрастови групи Мария и Мари запазват първото и второто място сред жените на възраст от 18 до 64 години и жените над 65 години. Ема се нарежда на първо място сред момичета на възраст под 18 години, следвана от Мари и Лора.

Снимка 340725

Източник: Белгийската статистическа служба