Мюсюлманите в Европа имат по-голямо доверие на демократичните институции в сравнение с цялата общественост, макар че мнозина от тях се чувстват дискриминирани заради религията им.

Това става ясно от социологическо проучване на ЕС, в което са участвали 10 500 мюсюлмани, информира ДПА.

Проучването, публикувано от базираната във Виена Агенция на Европейския съюз за основните права, също показва, че 76% от мюсюлманите на Стария континент чувстват силна връзка с държавата, в която живеят, докато по-голям процент от анкетираните отхвърлят насилието.

Агенцията е провела сондажа сред имигранти и второ поколение имигранти от Турция, Африка и Азия в 15 страни членки на ЕС.

"Резултатите от нашето проучване осмиват твърденията, че мюсюлманите не са интегрирани в обществата ни", каза директорът на агенцията Майкъл О'Флахърти.

Той обаче подчерта, че мюсюлманите, които са дискриминирани и които са жертви на престъпления от омраза, се чувстват далеч по-малко свързани с обществата, в които живеят.

Само 68% от респондентите, които са жертва, отбелязват, че връзката със страната им е силна в сравнение с 81%, които нямат такъв негативен опит.

Резултатите също подсказват, че се увеличава дискриминацията.

Един на петима анкетирани отбелязва, че е бил дискриминиран от наемодателя, работодателя или от чиновници през последните пет години заради религията.

През 2008 г. този дял е един на десетима.

Обаче в различните държави варира. Африканците са силно дискриминирани в Германия, Холандия и Дания, турците в Холандия, а азиатците в Гърция.

Запитани дали е добре да се прибегне към насилие в отговор на религиозна или расистка обида, повече от 85 на сто отбелязват, че насилието никога не може да бъде оправдано, докато около 10% са на мнение, че е приемливо при някои обстоятелства.

В ЕС живеят около 20 милиона мюсюлмани или 4% от цялото население.

Проучването, проведено през миналата година, показва още, че в някои случаи мюсюлманите са по-отворени от европейците.

Докато 30 на сто от гражданите на ЕС заявяват, че не се чувстват удобно, ако детето им има отношения с мюсюлманин, то само 17 на сто от мюсюлманите се чувстват така.

Толерантността има граници, когато стане въпрос за сексуалната ориентация - близо ¼ от мюсюлманите не се чувстват добре, ако имат хомосексуални съседи в сравнение с 16% сред цялото население.