Всички граждани, пътуващи с туристическа цел към Република Гърция, мога да преминат само през ГКПП "Кулата".

Всички туристи ще се пропускат на влизане в България на работещите гранични пунктове без ограничения.

На ГКПП "Капитан Петко" войвода и ГКПП Ивайловград не се пропускат пътници с туристическа цел към Гърция.

Пореден ден с километрички опашки на "Кулата"

Пореден ден с километрички опашки на "Кулата"

През половин час през границата преминават около 100 коли

От 14 часа и на ГКПП "Маказа" ще бъде преустановено пропускането на туристи. През граничния пункт ще преминават собственици на имоти в Гърция с документ за собственост.

На ГКПП "Илинден" и ГКПП "Капитан Петко войвода" към Гърция се пропускат товарни автомобили и сезонни работници със съответните документи, на ГКПП Ивайловград - само сезонни работници.

Не се извършва преминаване през ГКПП "Златоград" и в двете посоки.

От 1 юли 2020 г. Гърция въведе за всички пристигащи граждани, независимо от тяхната националност, попълването на специален онлайн-формуляр. Необходимо е формулярът да бъде попълнен най-малко 48 часа преди влизането в страната.

Формулярът може да бъде открит на https://travel.gov.gr/.