Писма съдържащи бял прах са били изпратени към дипломатическите представителства на Австрия, Узбекистан и Франция от неизвестен подател.

Писмата с подозрителното съдържание са били доставена в интервал от два часа и половина.

По данни на нюйоркската полиция, като предохранителна мярка около 40 сътрудници са минали изследвания и процедура по обеззаразяване. Белият прах е изпратен за изследвания в лаборатория.

Пощенският тероризъм и разпращането на прах получиха широко разпространение в САЩ след 11 септември 2001 година, когато в много институции и компании бяха получени колети. В някои от тях бяха открити опасни вещества.

Миналата година в офисите на повече от 40 губернатора в цялата страна и в 15 американски посолства в Европа бяха получени пратки с бял прах, но веществото не беше токсично или опасно за живота и здравето на хората