През 2019 г. само 5% от работниците във Великобритания работят предимно от дома си, през 2020 г. те вече са 50%. Ако има ефективна ваксина за коронавируса на разположение през 2021 г., делът на хората, работещи от дома си през 2022 г., вероятно ще намалее значително от 50%. Но няма да се върнат до 5%. Коронавирус или не, работа извън офиса ще бъде много по-често срещана в бъдеще, както твърдя в The Case for Remote Work, нов доклад за The Entrepreneurs Network, пише Мат Кланси за CapX.

В продължение на десетилетия технологията постоянно ерозира предимствата от работата в офис. Разнообразни изследвания, проведени в годините преди Covid-19, постоянно установяват, че отдалечената работа е по-ефективна от очакваното. Например, проучване от 2015 г. разпредели на случаен принцип 250 служители в китайска компания за резервации на пътувания да работят от вкъщи или в офиса в продължение на девет месеца; работещите вкъщи са с 13% по-продуктивни от своите колеги в офиса.

Друго проучване на патентното ведомство на САЩ; отново служители, които (на случаен принцип) получиха възможност да работят на пълен работен ден от дома си, са с 4% по-продуктивни от тези, които трябваше да влизат в офиса веднъж седмично (които от своя страна бяха по-продуктивни от тези, които влизаха в офиса всеки ден).

Вътрешно проучване от 2019 г. в Google не откри никаква разлика в работата на служители, които трябваше да си сътрудничат с географски отдалечени колеги и тези, които работеха изключително с хора в един и същ офис.

Проучванията, които разглеждат големи извадки от бизнеса, също откриват, че съвременната работа от разстояние не забавя производителността, както често се смята. Проучване от 2019 г. разглежда 400 фирми в Португалия, които позволяват (или деактивират) опцията за отдалечена работа между 2011 и 2016 г. За средни или големи фирми активирането на работа от разстояние не е свързано с никакъв спад в производителността на работниците, а за фирмите които извършват научноизследователска и развойна дейност, работниците от разстояние са с 9% по-продуктивни.

Преди Covid-19 бизнесът бавно се научаваше колко добра е работата от разстояние. През 15-те години преди 2010 г. делът на служителите в Обединеното кралство, работещи отдалечено е малко под 3%; но през следващите девет години делът нарасна до 4,7% - над 50% увеличение, без признаци на забавяне. А с Covid-19 принудителният глобален експеримент с дистанционна работа разкри на мнозина колко добре функционира отдалечената работа. В проучване за 2020 г. сред 1500 американски мениджъри по наемане на персонал, 30% казват, че отдалечената работа е малко по-добре от очакваното, а 25% считат, че е много по-добре от очакваното. По време на проучванията на малкия бизнес в САЩ, значителна част планират да увеличат използването на отдалечени работници в бъдеще.

Това, което научихме през последното десетилетие и особено през последната година, е, че много дейности могат да се извършват дистанционно, без загуба на производителност. Но някои все още се страхуват, че отдалечената работа може да е добра за отделните работници, но вредна за бизнеса.

Едно често цитирано притеснение е значението за обучението - подобрения достъп до идеи и знания, произтичащи от физическата близост с други хора, но тази загриженост вероятно е преувеличена.

Един от начините да разберете колко е важно да бъдете близо до знанията на други хора е да разгледате екипите от учени и изобретатели в патенти и академични трудове. Дистанционното сътрудничество между тези работници на знания е нормално. Например, сред патентите на САЩ с екипи от двама изобретатели, делът на тези патенти, където изобретателите пребивават на повече от 500 километра един от друг, се е увеличил от 22% на 34% между 1975 и 2015 г. А делът на академичните трудове в САЩ със съавтори в различни институции се е увеличили от 55% на 76% между 1996 и 2018 г. Създателите на патенти и учените също са все по-малко склонни да цитират местни патенти или документи, което отново предполага, че вече не е толкова трудно да се научи за съответната работа от разстояние. Други изследвания предлагат просто обяснение; тъй като става по-лесен достъпът до далечни идеи чрез по-евтини пътувания и интернет, сътрудничеството на дълги разстояния става все по-често.

Освен това дистанционната работа е полезна за бизнеса, както и за работниците. Фирмите, способни на работа от разстояние, могат да наемат от всяко място, което означава, че могат да намерят служители с по-добър набор от умения и опит, отколкото биха били на разположение на местно ниво. Въпреки че това винаги е било вярно, става все по-лесно да се реализира този потенциал. Тъй като все повече хора използват интернет, за да си намерят работа и тъй като онлайн пазарите на труда усъвършенстват своя дизайн и алгоритми, стана много по-лесно да се намерят географски отдалечени работници и фирми. И тъй като повече от социалния ни живот се движи онлайн, нашите социални мрежи също могат да бъдат по-географски разпръснати, като също ни помагат да разберем за отдалечени кандидати за работа и позиции.

Взети заедно, перспективата за отдалечена работа е много по-сериозна. Въпреки че може да не работи за всички или за всяка позиция, през следващите десетилетия ще видим, че е за много повече от 5%.