Същността на проблема с чуждестранното финансиране на организации, опериращи в Русия, е, че техните спонсори преследват основно целта да сдържат Русия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Така той реагира на речта на члена на Президиума на Съвета Наталия Евдокимова. Тя предложи да се възложи на президентската администрация, заедно с правозащитници, да разгледа подробно проектозаконите за чуждестранните агенти, "за да работят не срещу обществото, а за него". Тя критикува и настоящите ревизии на документите.

"Сигурен съм, че тези хора или организациите, които получават пари от чужбина за определени цели, по правило също са много свестни, честни хора, които се стремят да решават определени въпроси, задачи, пред които е изправена страната ни. Не са намерили източници на финансиране, те получават тези пари от чужбина и вярват, че, разчитайки на тези източници, могат да решат проблемите, пред които е изправено нашето общество", каза Путин.

"Нашите хора са честни, мили и правилно организират работата си, но тези, които им плащат, като правило се ръководят от други цели: не укрепване на Русия, а възпиране, това е цялата същност на проблема", добави президентът.

Според Путин има сфери на дейност, при които руските организации се занимават с честни и почтени партньори от чужбина, които "се обединяват в професионални общности, които не познават държавните граници". Става дума по-специално за сферите на здравеопазването, опазването на околната среда, защитата на майките и децата, добави президентът.

"Това е толкова деликатна област, която изисква точни и ясни правни техники, разбирайки както написаното на лист хартия, така и това, което се реализира в живота", каза президентът. "Искам да ви уверя, че ще направя това. От мен зависи, за да поправя това, което работи на случаен принцип. От една страна, трябва да защитим вътрешните си интереси и вътрешната политика от намеса, а от друга страна, да дадем възможност на хората да работят спокойно и да не се оглеждат наоколо".

На 8 декември Държавната дума прие на първо четене законопроект за регулиране на дейността на чуждестранни агенти. Предлага се да се приравнят чуждестранни агенти с нерегистрирани обществени сдружения, занимаващи се с политическа дейност и получаващи чуждестранно финансиране, както и отделни лица.

Физическо лице, независимо от неговото или нейното гражданство или липсата му, може да бъде признато за чуждестранен агент, ако извършва политическа дейност в Русия "в интерес на чужда държава, нейните държавни органи, международна или чужда организация, чужди граждани или лица без гражданство".

Друга причина ще бъде "целенасоченото събиране на информация в областта на военните, военно-техническите дейности на Руската федерация, чието получаване от чуждестранен източник може да се използва срещу сигурността на Руската федерация", с изключение на информация, която е държавна тайна, предаването на която вече е преследвано съгласно Наказателния кодекс на Руската федерация.

Русия разширява правомощията на полицията и възможността за признаване на лица за чужди агенти

Русия разширява правомощията на полицията и възможността за признаване на лица за чужди агенти

Лишава сенатори и депутати от правомощия заради чуждо гражданство