Международният трансфер на големи оръжия по време на петгодишния период 2015-2019 г. се е увеличил с 5,5% в сравнение с 2010-2014 г. Това показват нови данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ).

Най-големите износители на оръжия през последните пет години са САЩ, Русия, Франция, Германия и Китай. Новото изследване също разкрива, че потокът от оръжия към Близкия изток се увеличава, като Саудитска Арабия е най-големият вносител на оръжия в света.

Между 2010-2014 и 2015-2019 г. износът на големи оръжия от САЩ се е увеличил с 23%. Делът на САЩ от износа на оръжия на глобално ниво е 36%. През периода 2015-2019 г. САЩ са изнесли 76% повече оръжия от втория най-голям износител - Русия. САЩ са продали оръжия на общо 96 държави.

Авторите на изследването подчертават, че половината от износа на САЩ през последните пет години е бил за Близкия изток, половината от тези оръжия са продадени на Саудитска Арабия. В същото време търсенето на американски бойни самолети се е увеличило в Европа, Австралия, Япония и Тайван.

Износът на френски оръжия достигна най-високото си ниво за всеки петгодишен период от 1990 г. и представлява 7,9% от всички изнесени оръжия по света от 2015 до 2019 г. Френската оръжейна индустрия се е възползвала от търсенето на оръжия в Египет, Катар и Индия.

Русия е регистрирала спад на износа на оръжия с 18% между 2010-2014 и 2015-2019 г. Русия е изгубила позиции в Индия - основният дългосрочен реципиент на руско оръжие - което е довело до голям спад на износа. Този спад не е компенсиран с увеличения износ на руско оръжие за Египет и Ирак през 2015-2019 г.

Вносът на оръжие от държавите от Близкия изток се е увеличил с 61% между 2010-2014 г. и 2015-2019 г. и представлява 35% от общия световен внос за последните пет години. Саудитска Арабия е най-големият вносител на оръжия в света за периода 2015-2019 г. Вносът на страната се е увеличил със 130% в сравнение с предходните пет години и представлява 12% от всички внесени оръжия по света през 2015-2019 г. Общо 73% от доставените оръжия на Рияд са от САЩ, а 13% от Великобритания.

Индия е вторият най-голям вносител на оръжия в света през последните години, като съседа Пакистан е на единадесето място.

През 2015-2019 г. отново имаше сблъсъци между Армения и Азербайджан. Почти всички оръжия, които Армения е закупила през последните пет години, са от Русия. 60% от вноса на Азербайджан е от Израел и 31% от Русия.

През 2015-2019 г. Турция е внесла 48% по-малко оръжия, въпреки че участва в конфликтите в Либия, Сирия и срещу кюрдите. Това се дължи на забавяне на доставките на някои големи оръжия, включително от САЩ.

Друго по значимо развитие на оръжейния пазар:

Износът на германско оръжие е със 17% по-висок през 2015-2019 г. в сравнение с предходните пет години;

Китай е петият най-голям износител на оръжия през 2015-2019 г. и значително увеличи броя на реципиентите на големи оръжия: от 40 през 2010-2014 г. до 53 през 2015-2019 г.;

Износът на южнокорейско оръжие се увеличи със 143%. За първи път страната влезе в списъка с 10-те най-големи износители в света;

Израел увеличи износа на оръжия със 77%, което е най-високото регистрирано ниво;

Западноевропейски и централноевропейски държави са поръчали в края на 2019 г. 380 нови бойни самолета от САЩ;

Вносът на оръжие за Египет се е утроил, което означава, че Египет е третият най-голям вносител на оръжия в света;

Бразилия е най-големият вносител на оръжия в Южна Америка, 31% общо в региона, въпреки че през периода 2010-2014 г. е 37%;

ЮАР е най-големият вносител на оръжия в Африка.