Срив в системата за компютърна обработка на американската служба за граничен и митнически контрол засегна хиляди пътуващи по летищата в САЩ, съобщи "Ройтерс".

Агенцията се позовава на официални представители.

Службата за граничен и митнически контрол посочи, че сривът е временен и служителите продължават да обработват пътниците на международните полети, като за целта използват алтернативни процедури, докато системите се върнат в строя. Пътниците на някои входни точки се сблъскват с по-дълго време за чакане от обичайното.

Службата за граничен и митнически контрол на САЩ съобщи, че по време на срива не са регистрирани признаци за каквито и да било "незаконни действия". Сътрудниците на службата за граничен и митнически контрол са имали достъп до свързаните със сигурността бази данни и всички пътници са преминали проверка в съответствие със стандартите за сигурност.