Най-слабо развитите страни са най-засегнати от забавянето на икономическата активност, причинено от пандемията на 19-COVID. За това предупреждава Световната търговска организация (СТО), цитирана от teleSUR.

Организацията заяви, че износът в тези страни е намалял с 16 процента през първата половина на 2020 г. Пандемията е опустошила туристическия сектор, важен за икономиката в тези държави.

Секторът на услугите в най-слабо развитите страни е достигнал безпрецедентно ниско ниво, тъй като се смята, че той е намалял с 40 процента от януари до юни.

Обратно, организацията забелязва, че селското стопанство е най-малко засегнатата икономическа дейност в най-слабо развитите страни.

Очаква се в този сектор спадът да е само с един процент през първата половина на годината.