Количеството материал, консумиран от човечеството, превиши 100 милиарда тона на година. Това се разкрива в нов доклад, от който става ясно, че има спад на рециклирането, пише "Гардиън".

Извънредното положение с климата и дивата природа е в резултат на извличането на изкопаемите горива, металите, строителните материали и изсичането на дървета. Авторите на изследването предупреждават, че възприемането на световните ресурси като неограничени води към глобална катастрофа.

Материалите, използвани от глобалната икономика, са четворно повече от 1970 г., което е далеч по-бързо от прираста на световното население, което се е удвоило. През последните две години консумацията е скочила с повече от 8%, но повторното използване на ресурси е спаднало от 9,1 на сто на 8,6%.

Докладът на институт Кръгова икономика е представен пред Световния икономически форум в Давос. Той показва, че средно всеки човек на планетата използва по повече от 13 тона материал на година. В изследването също се отбелязва, че някои държави са предприели стъпки към кръгови икономики, при които възобновяемата енергия поддържа системи, при които отпадъците и замърсяванията са сведени до нула.

100,6 милиарда тона материали са консумирани през 2017 г. Последните данни са от преди три години. Половината е пясък, глина, чакъл и цимент, използвани в строителството, както и минерали, използвани при производството на торове. Въглищата, петролът и газът представляват 15%, а рудата - 10%. Останалите 25% са растения и дървета, използвани за храна и гориво.

40% от материалите отиват за жилища. Друга голяма част за храна, транспорт, здравеопазване, комуникации, дрехи и мебели.

Почти 1/3 от материалите на година остават в употреба след една година, такива като сгради и автомобили. Но 15% отиват в атмосферата като парникови газове и близо ¼ са захвърлени в природата, като пластмаса във водните басейни. 1/3 от материалите се третират като отпадък. Само 8,6% са рециклират.

Авторите на проучването вярват, че увеличаването на рециклирането може да направи икономиките по-конкурентни, да подобри условията на живот и да помогне за намаляване на емисиите и обезлесяването. 13 европейски държави са приели пътни карти за кръгова икономика, включително Франция, Германия и Испания. Колумбия е първата държава от Латинска Америка с подобна политика от 2019 г.

Забраната на Китай за внос на отпадъци има за цел да насърчи вътрешното рециклиране.