Порталът на електронното държавно управление в Турция е оборудван с нова функция, която позволява на гражданите да променят религията си на официална идентификация и държавни документи.

Промяната, която по-рано изискваше гражданите да кандидатстват с Главна дирекция за гражданска регистрация и гражданство, вече може да се извърши онлайн след нова функция, добавена към портала в събота, съобщи новинарският сайт Gerçek Gündem.

Необходим е електронен подпис.

Турция е страна с 98 процента мюсюлманско население, но проучванията сочат, че младото население на страната все повече се дистанцира от религията.

Броят на атеистите в страната се е утроил в страната, според проучване, публикувано от Konda.

Хората на възраст 15-29 години се описват като по-малко религиозно консервативни от по-възрастните поколения и по-малко религиозни от същата възрастова група десетилетие по-рано.