Акциите на източниците на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища сега са по-малко доходоносни от възобновяемата енергия на финансовите пазари. Това става ясно от анализ на базираната в Лондон инициатива Carbon Tracker, предаде ДПА.

Въпреки това през последните 10 г. инвеститорите са продължили да наливат далеч повече пари в петрол, газ и въглища.

Стойността на предложенията за акции в производството на изкопаеми горива и свързаните с тях компании е спаднала със 123 милиарда долара. Тук са включени също така съоръженията, тръбите и доставчиците на услуги.

От 2011 г. инвеститорите са похарчили почти 640 милиарда долара за инвестиране в акции на световни производители на изкопаеми горива, съоръжения, тръби и доставчици на услуги, но само 56 милиарда долара са инвестирани в компании за възобновяема енергия или компании с чисти технологии.

Оттеглянето от изкопаемите горива вече е видимо. Първичното публично предлагане в традиционния енергиен бизнес е донесло 10 милиарда долара по света през 2020 г., докато възобновяемите са донесли 11 милиарда долара.