Ядрените сили продължават да модернизират арсеналите си, въпреки че като цяло се регистрира намаляване на броя на ядрените бойни глави.

Това става ясно от новия годишник на Международния институт за изследвания на мира в Стокхолм (СИПРИ), който представя оценка на настоящото състояние на въоръжението, разоръжаването и международната сигурност.

СИПРИ публикува 50-тия годишник.

"Ключовото откритие е, че въпреки цялостното намаляване на броя на ядрените бойни глави през 2018 г., всички държави, притежаващи атомни оръжия, продължават да модернизират ядрените си арсенали", подчертават от организацията.

В началото на 2019 г. девет държави - САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израел и КНДР - притежават 13 865 ядрени оръжия. Това бележи спад от 14 465 атомни оръжия в началото на 2018 г.

От тези 13 865 ядрени оръжия 3 750 са разгърнати (разположени на ракети или в бази с оперативни сили) и близо 2000 от тях са в състояние на готовност за използване.

САЩ имат 1750 разгърнати ядрени бойни глави и други 4435. Общо имат 6185 спрямо 6450 преди година. Русия има 1600 разгърнати ядрени бойни глави и други 4900. Общо 6500 през 2019 г. в сравнение с 6850 през 2018 г. Великобритания има 120 разгърнати бойни глави и други 80 - общо 200. През 2018 г. е имала 215. Франция притежава 280 разгърнати ядрени бойни глави и други 20. Няма промяна спрямо 2018 г. Китай притежава общо 290 ядрени бойни глави в сравнение с 280 през 2018 г. Индия притежава 130-140 ядрени бойни глави, а Пакистан - 150-160 глави. Няма промяна. Израел и КНДР съответно имат 80-90 (80 през 2018 г.) и 20-30 (10-20 през 2018 г.).

Общо в света има 3750 разгърнати бойни глави и 10 115 други (съхранявани в складове).

Спадът на общия брой на всички ядрени оръжия по света е предимно заради Русия и САЩ, които общо държат над 90% от всички атомни оръжия в света. Те са предприели мерки за допълнително редуциране на стратегическите ядрени сили като част от изпълнението на Договора Нов СТАРТ от 2010 г., както и заради едностранни действия. През 2018 г. Русия и САЩ обявиха, че са постигнали заложените цели за намаляване на ядрените оръжия преди крайния срок, заложен в Договора.

Нов СТАРТ изтича през 2021 г., ако двете страни не се съгласят да го удължат. В момента не се водят преговори по въпроса.

Русия и САЩ са разширили програмите си за подмяна и модернизация на ядрените бойни глави, ракети и самолети, както и обектите за производство на ядрени оръжия. През 2018 г. Пентагонът излезе с планове за разработване на нови оръжия и модифициране на други, за да се разшири ролята и мисията им.

Ядрените оръжия на другите държави, които притежават оръжия за масово поразяване, са относително малко като количество, но всички те разработват или разгръщат нови оръжейни системи, или са заявили намерение да го направят. Китай, Индия и Пакистан увеличават ядрените си арсенали.

Ядрената програма за военни цели продължава да е приоритет за КНДР, тъй като е основна част от стратегията за национална сигурност на страната, въпреки че през 2018 г. наложи забрана за провеждане на ядрени изпитания, както и на ракети със среден и голям обсег на действие.

САЩ и Великобритания са разкрили важна информация за запасите и ядрените си възможности. Франция също е разкрила информация. Русия не съобщава публично подробности за ядрените си сили, които попадат под Нов СТАРТ, въпреки че споделя тази информация със САЩ.

Правителствата на Индия и Пакистан разкриват информация за ракетни тестове, но предоставят малко данни за статута и размера на ядрения си арсенал. КНДР признава, че провежда ядрени и ракетни тестове, но не разкрива информация за ядрените си възможности. Израел отдавна води политика да не коментира ядрения си арсенал.