На 11 февруари Република Иран отбелязва празника на Победата на революцията. В тази връзка ви предлагаме ви предлагаме текст на Иранското посолство в България за научните постижения в последните десетилетия.

Ислямската революция беше безпрецедентно събитие в иранската история, която малко или много засегна и впечатли страната, региона и останалите точки на света. Измеренията на тази революция бяха многостранни и засегнаха по-специално в различни насоки Иран, който претърпя огромни промени. Тази революция, основана на историческия опит на иранския народ, оказа систематичен ръст и развитие. В тази статия се разглеждат различни аспекти от растежа на Иран в областта на науката.

До преди Ислямската революция през 1979 година Иран преживяваше голяма слабост и изостаналост в сферата на производството на наука и имаше системно планиране за насърчаване на научните изследвания във висшето образование. Като пример, по време на династията Пахлави и периода преди него нямаше ученици или студенти, който да участват в научни олимпиади, през 1978-79 години страната се сблъска с недостиг на лекари, като този недостиг се компенсираше с внос на лекари от страни от третия свят. Също така, въз основа на доклада на Международния институт за научна информация (ISI), през 1979 година са отпечатани към 450 статии. Страната ни нямаше никакво място в научните и технологични надпревари и единствено беше един вносител и ползвател. Въпреки факта, че много младежи бяха изпратени на обучение в европейски и американски университети, системата беше такава, че не предоставяше възможност за ръст и прогрес на капацитета и способностите им.

С победата на Ислямската революция и акцент върху независимостта, бяха предприети централизирани насоки и приложени макрополитики върху обучението на човешкия капитал, повишаването на способностите и компетенциите на местно ниво и значително увеличаване на значението на човешките ресурси в процеса на икономически ръст и социално развитие. По-специално, духът на самоуважение и на националното самочувствие, който Ислямската революция на Иран донесе на народа, не остави научната и технологичната сфери без конкурент. Днес, четири десетилетия от славната победа на Ислямската революция, е постигнат значителен напредък в областта на науката и технилогиите. Създаде се голям скок в научните, технологичните и изследователски области в Иран и почетните върхове, до преди това монополизирани от няколко развити страни, бяха покорени от елитните ирански младежи. Успехите и напредъкът, постигнат от иранските учени и научни центрове през тези четири десетилетия, са толкова обширни и показателни, че по никакъв начин не са съпоставими с предишните периоди в съвременната епоха.

В момента иранските елитни студенти и ученици блестят по най-високите върхове на световните олимпиади по физика, математика, астрономия, химия, информатика и технологии.

След революцията само научните и изследователски издания отбелязаха 82- кратно увеличение, като броят им от 20 издания преди революцията достигна до над 1000 издания през 2017 година.

В областта на биотехнологиите Иран със своите близо 300 компании, базирани на знания в тази насока, се нареди сред 14-те водещи страни в света и има голям потенциал областта на земеделието и енергетиката.

Сред другите постижения на Иран през тази епоха са създаването на разнообразни роботи и спечелването на световни успехи в състезанията по роботика. Показателно е нареждането на Иран в списъка на от 5 до 8-те водещи страни в света в състезанията RoboCup, а и също така и присъствието на Иран сред петте водещи страни в световната кибер армия.

Освен това важно е да се отбележи, че над 4 милиона студенти - момичета и момчета - продължават да се обучават на различни нива в над 2390 държавни и свързани с институциите на изпълнителната власт висши учебни заведения и университети.

Иран след победата на Ислямската революция беше изправен пред тежко изоставане в различни сектори, включително във висшето образование, а недостигът на висококвалифицирани и високообразовани кадри в страната се почувства, така че през някои години след победата на революцията в някои градове на страната лекарите от страни от третия свят бяха заети с опазване здравето на хората. Тази ситуация продължи до средата на 80-те години на миналия век, докато бяха изготвени планове за подобряване на ситуацията в централата на Културната революция и за по-малко от десетилетие недостигът на експертни кадри бе значително преодолян.

Напредъкът на Иран в сферата на медицината, и по-специално в областта на фармацията, е още един успех в областта на развитието на науката и технологиите след Ислямската революция. Осигуряването на възможности за вътрешното производство на ваксини против грип и антиботулизъм за първи път е едно от постиженията на Иран в сферата на медикаментите през последните години. Също така производството на лекарство за лечение на СПИН, производство на лекарство за лечение на диабетни рани по краката и производство на медикамнт за лечение на анемия при пациенти, страдащи от таласемия за пръв път в света, са сред постиженията на лекарствената индустрия на страната.

Освен това в областта на медицината, не само днес, ние сме изправени пред излишък от лекари, намираме се между 20-то и 30-то място в света в областта на медицинските статии, в областта на медикаментите също така и при разработването и производството на нови лекарства с ново съдържание. Отбелязваме значителен напредък в сферата на хирургическите специалности и при въвеждането на нови терапевтични методи, изкореняването някои болести, подобряването на лечебното състояние, създаваме и разширяваме необходимите за обществото научно-медицински центрове. Отделя се специално внимание на медицинското инженерство с използване на ядрена енергия и нанотехнологии, което и изненада учените и изследователите по света по отношение напредъка в сферата на медицината и Иран получи тяхното признание.

Освен гореизложеното, напредъкът в областта на технологиите при използването на стволови клетки, генното инженерство, космическата наука и изтрелването на космически ракети-носители на спътници, клонирането на животни, вътрешното производство на оборудване и технико-инженерни части в различни сектори на промишлеността и т.н., са само малка част от последствията както и научните, и изследователски постижения и технологиите на Ислямска република Иран след революцията, които трябва да бъдат разширени и анализирани в по-късни поводи и последващи статии.

Напредъкът в производството на науката продължава и досега като според статистиката на библиографска и реферираща база данни и при инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания Scopus, през 2007 г. в Иран са публикувани 15 000 статии. През 2008 г. и 2009 г. този брой се е увеличил до съответно 19 492 и 24 063 статии. През 2015 г. научната продукция достига 40 556 статии. През 2015 г. Иран е на 15-то място от 140 страни през 2015 г. от 140 срани в областта на науката. Тази тенденция през 2016 г. и 2017 г. също ще покаже подходящо научно развитие.

Мортеза Нураи, преподавател по персийски език в катедра "Иранистика" на ЦИЕК на СУ "Св.Климент Охридски" - София.