Ще преборим ли COVID-19 пандемията? Това се пита читател на news.bg, разглеждайки данните от различни източници.

Всички официални институции ни убеждават в ефективността на прилаганите към момента ваксини, и че те са единственият начин за глобалното изкореняване на COVID пандемията. Другият аргумент е, че ваксинираните са защитени от тежко или летално протичане на инфекцията.

Анализирани са свободно достъпните данни публикувани от John"s Hopkins за България и Израел към средата на септември 2021.

Снимка 546996

Източник: news.bg

Ако приемем за опростяване на анализа, че за пълно ваксиниране са нужни две дози, от табл. 1 се вижда, че българското население е практически неваксинирано (около 17,5%), докато израелското е ваксинирано около 84%. Логично е при по-висок процент ваксинирани да се очаква по-нисък процент заболели. Данните за седмичната заболяемост и в България, и в Израел напълно опровергават такава логика, фиг. 1. Пикът на седмичната заболяемост при четвъртата вълна за Израел е по-висок в сравнение с предходните вълни, докато за България до момента е значително по-нисък.

Ако анализираме обаче данните за смъртността от COVID от последните четири седмици, елементарните изчисления табл. 1 показват, че смъртността за Израел е 0,31%, докато за България смъртността е 3,1%, т.е. точно 10 пъти по-висока от тази в Израел.

В заключение може да се каже, че сега прилаганите ваксини определено снижават смъртността в пъти, но нямат потенциала за намаляване на заболеваемостта, което значи, че за ограничаване и изкореняване на пандемията от COVID-19 са нужни други ваксини, намаляващи заболеваемостта или ефективен антивирусен препарат, каквито към момента няма налични за масово приложение. Шоуто "пандемия - ваксинация" трябва да продължи.