Фабрика за производство на цигари без лиценз на фирма "Норт" действа край Харманли, съобщи националното радио. Срокът на разрешителното на тютюневия цех е изтекло през месец юли 1999 година, е съобщил началникът на данъчната служба в града Иван Бойчев. Фабриката произвежда цигари марка "Европа", предназначени за македонския пазар, а тютюнът се внася от Албания. Собственик на фабриката е "Норт" ООД, регистрирано на 9 ноември 1999 година. Съдружници са били Борис Борисов, Първан Първанов, Иван Пенчев и Светослав Емилов, които вече са напуснали дружеството. Действащи съдружници са Тодор Толев и Славчо Боянов Борисов, чийто ЕГН е същото като на Славчо Христов, собственик на ресторант "Олимп". Славчо Борисов притежава 2200 дяла от "Норт" ООД.