Конституционният съд е обяви в открито заседание за противоконституционна политическата партия ОМО "Илинден" - Пирин. Председателят на съда професор Живко Сталев обяви решението на съда. Мотивите представи докладчикът по делото Цанко Хаджистойчев. Той изтъкна, че дейността на организацията се характеризира с прояви, които попадат в кръга на забраните по член 44 алинея 2 от Конституцията. На първо място беше посочен проведеният от ОМО през 1991 година събор в Роженския манастир, на който е приета декларация, в която се иска пълна автономия за пиринския край, изтегляне на българските войски, които са наречени "окупационни", разпускане на всички български партии и организации и учредяване на македонска православна църква, която да е независима от Българската православна църква (БПЦ). Това решение на Конституционния съд беше подписано с особено мнение от съдиите Александър Арабаджиев, Маргарита Златарева и Стефанка Стоянова. Представителят на ОМО Иван Биков отказа да коментира решението, а адвокатите обявиха, че ще го обжалват пред международния съд в Страсбург.

Депутатът от левицата Любен Корнезов, който беше инициатор и представител на групата от 61 народни представители, поискали обявяването на ОМО "Илинден" за противоконституционна партия, поздрави съдиите от Конституционния съд за проявеното от тях мъжество.