Президентът Петър Стоянов връчи най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен на учени - българисти за извънредно големите им заслуги за популяризирането на българската култура и литература. Наградени бяха известният немски славист Ноберт Рандов, който защитава аспирантура в България, занимава се с изследване и превод на български литература. Ноберт Рандов е преподавал старобългарска литература в университета "Хумболт" в Берлин. Преводаческото му творчество включва огромен брой произведения на български писатели от Средновековието до днес, като всички негови преводи са съпроводени със студии и научни изследвания за авторите.

Орден “Стара планина”, първа степен получи и професор Ото Кронщайнер - известен австрийски славист и българист.Професор Кронщайнер е бил председател на Австрийско-българското дружество в Залцбург , почетен член на Дружеството на филолозите-българисти в София, носител на орден "Кирил и Методий", носител на орден "1300 години България", носител на орден "Климент Охридски". Доктор "Хонорис кауза" на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" и на Софийския университет "Св. Климент Охридски". С най-високото държавно отличие бяха удостоени и професор д-р Джузепе Дел Агата - италиански филолог-славист и българист, работил в областта на старобългаристиката, изследовател на литературния език на българското Възраждане и формирането на новобългарския книжовен език Професор д-р Майкъл Холман - един от най-известните английски българисти - езиковед и преводач. Автор на материали върху българската литература, в областта на теорията, критиката и практиката на превода. Превежда на английски творчеството на Николай Хайтов, Йордан Йовков, Чудомир и други. Професор д-р Дануше Хронкова - чешки българист-литературовед и преводач. Завършва специалност "Българистика" в Карловия университет в Прага, работи в Българския културно-информационен център в чешката столица. Превежда Иван Вазов, Гео Милев, Вера Мутафчиева и други, консултант и инициатор на преводни издания с българска поезия. Професор Ян Кошка - най-известният словашки българист-литературовед. Специализира българска литература в СУ "Св. Климент Охридски". Работи върху проблеми на българската литература и култура в продължение на четири десетилетия. Автор на редица монографии, студии, преводи, рецензии върху българската литература. Професор д-р Игор Калиганов - руски филолог-славист и българист, изследовател на старобългарската литература. В над 100 научни труда Калиганов разглежда развитието на старобългарската литература и българо-руските литературни връзки през Средновековието.

Наградените учени ще участват и в заключителната дискусия “Българистиката в чужбина” на Общобългарският събор “Рожен 2000”.