Агенцията за приватизация възобновява процедурата за набиране на оферти за продажбата на 51 на сто от капитала на "Хотел Рила" ЕАД - София, поради заявен инвеститорски интерес. Това съобщиха за агенция "news.bg" от приватизационното ведомство. Агенцията е съобразила приватизационната процедура с реституционните претенции към дружеството. Намален е процентът от капитала на дружеството, който се предлага за касова приватизация, като се запазва по-голям дял за удовлетворяване на реституционни претенции. В цялостната документация за продажба на "Хотел Рила" ЕАД Агенцията за приватизация е отразила съществуващите реституционни претенции и заведените съдебни дела.

"Хотел Рила" ЕАД е включен в пул "Туризъм" с приватизационен посредник "Кей Пи Ем Джи България". При първоначалното набиране на оферти бяха получени предложения от двама кандидата, които по-късно оттеглиха офертите си. Цялата информация за дружеството е актуализирана, а приватизационният посредник е изготвил становище, се казва още в съобщението.