Издателство “Агата-А” пуска на книжния ни пазар поредния си амбициозен проект. Поезията на Николай Гумильов излиза за първи път на български език в компактно издание, проследяващо всички творчески етапи на този голям руски поет. Подбора на стиховете, превода и встъпителната студия са направени от Георги Рупчев. Книгата излиза, като част от поредицата на “Агата-А” – “Колекция в бяло”. Миналата година от тази поредица беше и изключителното издание на стиховете на Емили Дикинсън.

Николай Гумильов е роден през 1886 година. На 20 годишна възраст издава първата си стихосбирка “Пътят на конквистадорите”. Тя е удостоена с благосклонна рецензия от самия Брюсов. След още две забележителни книги, през 1911 година Гумильов влиза в “Цеха на поетите”. Там той дружи с Анна Ахматова, Менделщам, Зенкевич и други, които въплъщават с творчеството си принципите на акмеизма.

Изданието на “Агата-А” включва стихове и поеми от всички периоди на Гумильов. Над 100 творби проследяват пътя, по който Николай Гумильов намира заслуженото си място в руската и световна поезия.

Експресивността на поетичната фраза у Гумильов е в пълен синхрон и с художественото оформление на новото издание. Корицата на художника Илко Грънчаров подготвя бъдещия читател за огромното удоволствие от срещата му с поезията на Николай Гумильов.