Митничари С 42 544 377 лева са повече събраните от Агенция “Митници” нетни приходи при внос на стоки от мита, ДДС, акциз и глоби, санкции, лихви, внесени в Републиканския бюджет /касово изпълнение/ за септември 2002 г., в сравнение със същия месец на миналата година.

Общата сума за септември тази година е 224 064 933 лева, докато за същия месец на миналата година приходите са били 181 520 556 лева.

С близо 100 милиона лева повече, в сравнение с деветте месеца на миналата година, са нетните приходи в Републиканския бюджет /касово изпълнение/, събрани от митническата администрация. Общата сума за януари-септември 2002 г. възлиза на 1 925 178 788 лева. За същия период на миналата година митническите приходи са 1 826 192 847 лева.

Финансовите резултати недвусмислено доказват успешната митническа политика на ръководството на Агенция “Митници” за увеличаване на приходите в Републиканския бюджет. Следва да се има предвид, че тези резултати се постигат в условия на намаляване обема на вноса в левово изражение, което се обяснява с развитието на вътрешната икономика.