С близо 8.5 на сто ще се увеличат пределните цени на 28 лекарствени продукти на чужди производители. На други три продукта се намаляват пределните цени, а 112 получават цена за пръв път.

Заповедите за регистрация на новите пределни цени са подписани от министъра на здравеопазването Божидар Финков и предстои да бъдат обнародвани в “Държавен вестник”.

Заявените за промяна пределни цени на 223 български лекарствени продукти са в процес на анализ и обсъждане във вразка с предлаганото увеличение и министър Финков не е подписал заповед за нови пределни цени, съобщават от Министерството на здравеопазването.