Всяка една футболна федерация изготвя стратегия за развитието на футбола в съответната държава с различен период - някои по-краткосрочни, други по-дългосрочни. За да се вижда процеса по реализация на целите заложени в програмите, футболните федерации би следвало да правят отчет на своите стратегии. В тази връзка нека разгледаме тази на Северна Македония.

Македонската футболна федерация (Фудбалскафедерација на Македонија, съкратено ФФМ) е изготвила дългосрочна стратегия за развитие на футбола в държавата под наименованието "Стратегически план" за 10 годишен период (2016 - 2026 година). Документът е в 39 страници и в него са разписани детайлно цели с конкретни срокове за тяхната реализация.

Снимка 489954

Източник: Фудбалскафедерација на Македонија, www.ffm.mk

Целите:

 1. Ръст на играта - развитие на масовия футбол, равен достъп на всички до играта, подобряване квалификацията на треньори и съдии, развитие на женски футбол и футзал.
 2. Организационно развитие - развитие и създаване на среда за вътрешна конкуренция между администраторите на футбола с цел подобряване качеството на предоставяните услуги като федерация, създаване на мултимедийна платформа и търсене на контакт с медиите и заинтересованите лица, организиране на семинари за надграждане на знанията и уменията на служителите на ФФМ, провеждане на международни събития на територията на страната - футболни двубои (в това число е изведено успешното провеждане на финала за Суперкупата на Европа 2017 г.), мини турнири и др. значими събития.
 3. Финансов растеж -максимизиране на приходите от маркетинговите активности на федерацията, продажба на телевизионни права и повишаване на приходите от програми и проекти, добро финансово управление и балансиран бюджет.
 4. Инфраструктура -подобряване условията на стадионите на отборите от първа и втора лига,създаване на звено за кризисен мениджмънт за стадионите, реконструкция на футболни терени за масов спорт - зали за футзал, тренировъчни игрища и други.
 5. Международен успех -участия на елитните юношески формации на международната сцена, подобряване на мястото в ранглистата на ФИФА, успехи на клубно ниво в европейските клубни турнири и други.

Така изведени общо целите са позиционирани в таблици с обозначени активности, какви показатели трябва да се съблюдават спрямо конкретната цел и в каква времева рамка ще бъдат реализирани.

Отчетност:

Прави впечатление, че Футболната федерация на Македония изготвя регулярно отчети свързани с нейната дейност, както в това число влиза изпълнението на целите заложени в стратегията. Такъв доклад излиза всяка година под наименованието "Извештајодпостигнувањето на целите наведени во Стратешкиот план на ФФМ", т.е. репорт отчитащ постигнатото и напредъка в целите заложени в десетгодишния план. Последният такъв качен в сайта на ФММ е за 2018 година, обхващаш следните сегменти:

 • Професионалните клубове;
 • Юношески футбол;
 • Училищен футбол;
 • Клубно лицензиране;
 • Женски футбол;
 • Футзал;
 • Съдии;
 • Треньори;
 • Сигурност, безопасност и неприкосновеност на състезанията (честна игра);
 • Укрепване на капацитета на футболната администрация и социална отговорност;
 • Маркетинг и комуникации;
 • Организиране на международни срещи;
 • Инфраструктура;
 • Международен успех.

Документът е изготвен в 27 страници и описва детайлно напредъка и развитието на стратегическите цели. Само за пример - това е графика с новорегистрираните футболисти през последните няколко години в различните нива на футбол в Северна Македония.

Снимка 489955

Източник: Извештајодпостигнувањето на целите наведени во Стратешкиот план на ФФМ (2016-2021-2026)

Каква е отчетността от страна на БФС относно стратегията си за развитие?

Стратегията на Българския футболен съюз разработена за четири годишен цикъл, наречена "Визия за бъдещето" (2018 - 2022 г.) е утвърден документ на родната ни централа, свързан с изпълнението на конкретни мерки и задачи. "Визията" - случайно или не, беше обявена точно седмица след редовния конгрес на Съюза за избор на нов президент. Документът отчита текущото състояние на футбола у нас, чрез направен SWOT анализ. Изведена е мисията на централата и е създаден "нов" модел с основна цел - популяризиране на футбола, да се пази феърплея и играта да бъде достъпна за всеки.

След изготвянето на този документ и към днешна дата на сайта на Българския футболен съюз няма документ, който да отчита изпълнението на целите и дългосрочно поставените задачи в стратегията. Понякога спорадично се качват определени неща в секция "Новини", свързани с целите на "Визията", но липсва обобщаване и консистенция. В годишният си финансов отчет и по специално "Годишен доклад за дейността на БФС" за 2018 година, има само споменаване на броя членове на БФС, броя на участвалите футболисти към 31.12 на календарната година, организирането на двубои и преглед на резултатите - общо разходи и общо приходи от дейността, което е твърде семпло и не дава достатъчно информация за футболния фен.

Предстои конгрес за избор на нов президент на БФС - какво трябва да се случи до тогава?

Пред БФС на дневен ред трябва да стои въпроса с актуалната бройка на футболните клубове, членове на съюза. Или просто казано - кои клубове ще могат да участват в избора на нов президент на централата. За тази цел трябва да се създаде общодостъпен единен електронен регистър на клубовете членове на БФС (това е част и от стратегията "Визия за бъдещето 2018-2022"). Бройката на клубовете у нас варира според различните източници на информация. В годишния финансов отчет на футболния съюз бройката е една, в стратегията -друга, на изборите пък гласуват съвсем различен брой клубове. Изготвянето на регистър на футболните клубове у нас е предпоставка за повече прозрачност и провеждането на честни избори за нов президент на БФС. Когато и да настъпи това събитие.

Разбира се, не трябва да се ограничаваме само до изпълнението на тази така или иначе заложена цел в стратегията, но и не бива да се отлага, а да се случи преди изборите.

В крайна сметка излиза, че западните ни съседи могат да изготвят и презентират отчет, относно изпълнението на своят план за развитие пред футболната аудитория, а ние - не. В тая насока може да помисли и новото ръководство, което бъде избрано на 11 декември тази година (ако датата остане непроменена).