21% от населението на България е на възраст над 65 години. Това показват последните данни на Евростат, представени от БНР.

Очакванията са, че през 2050 г. почти всеки трети човек у нас ще е над 65-годишен.

Проучването сочи, че страната ни е в крак с общите тенденции за застаряване на населението и увеличаване на продължителността на живота.

Топим се с 50 000 души годишно

Топим се с 50 000 души годишно

Видин е с най-сериозен демографски проблем

В началото на тази година 65 години са навършили малко над 101 милиона души в Европейския съюз, или 20% от общото население. Според прогнозите до 2050 г. този дял ще нарасне до близо 29%.

Изследването на Евростат показва, че заедно с Румъния и Естония сме сред първенците с най-голям дял разходи на хората над 60 години за категорията "хляб, други храни и безалкохолни напитки" - близо 30% от общото им потребление. За справка, средно за ЕС разходите в тази категория са едва 17,4%.

32% от населението над 65-годишна възраст у нас е в риск от бедност при средно 15% за ЕС.

Все по-малко и все по-стари българи в България

Все по-малко и все по-стари българи в България

Средната възраст на българина чукна 43.6 години