Към 31 декември 2017 година населението на Република България е било точно 7 050 034 души. В сравнение с населението у нас през 2016 година се отчита намаление с 51 825 души, или 0.7% спад. Към посочената дата населението на страната ни представлява 1.4% от населението на Европейския съюз.
Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за населението и демографските процеси в България през 2017 година, в частност - за броя и структурите на населението в страната.

В 22% от населените места в България живеят до 50 души

В 22% от населените места в България живеят до 50 души

162 са обезлюдените села в България

Към 31 декември 2017 година мъжете у нас са били точно 3 422 409, или 48.5% от цялото население на страната. Жените са били 3 627 625, или 51.5% от населението. Статистиката показва, че на 1 000 мъже у нас се падат по 1 060 жени.
Тенденцията тук - с нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население.

Снимка 350333

Източник: НСИ

НСИ отчита тревожни данни - продължава процесът на застаряване на населението.
В края на 2017 година лицата на 65 и повече години у нас са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3%, а спрямо 2001 година - с 4.1%.

Стопяваме се с около 20% до 2040 г.

Стопяваме се с около 20% до 2040 г.

Това показва прогнозата за демографско развитие, приета от МС

Става ясно, че процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.4% от всички жени, а на мъжете - 17.4% от всички мъже. Според НСИ това се дължи на по-високата смъртност сред мъжете. Следователно мъжете са и с по-ниска средна продължителност на живота.

Оказва се, че най-много хора над 65-годишна възраст има в област Видин - 29.3% от населението на областта. На второ място в класацията по застаряване се нареждат областите Габрово - 28.2% от населението на областта, Кюстендил - 26.9% и Ловеч - 26.6%.

България е на 5-то мястото по дял на възрастово население в света

България е на 5-то мястото по дял на възрастово население в света

2:1 съотношение работещи на пенсионери след 30 години у нас

Най-нисък дял на възрастни хора през 2017 година е регистриран в областите София-град - 17.2% от всички жители на столицата, и Варна - 18.6%.

За сравнение - в ЕС относителният дял на населението на 65 и повече навършени години за 2017 г. е 19.4%, при 21% у нас. Най-висок дял по този показател е регистриран в Италия - 22.3%.

Снимка 350339

Източник: НСИ

НСИ отчита, че към края на 2017 година децата до 15 години у нас са точно 1 004 376, или 14.3% от общия брой на населението.
Отчита се слаб ръст по този показател - с 0.2% спрямо 2016 година.

Относителният дял на децата до 15 години е най-висок в област Сливен - 18.4% от населението на областта. В Бургас децата под 15 години са 15.5% от населението на областта.
Най-нисък дял на лица в тази възрастова група е отчетен в областите Смолян и Габрово - по 11.5%.

14% от българските майки са тийнейджъри

14% от българските майки са тийнейджъри

26 години е средната възраст на българската майка

Застаряването на населението логично води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. В края на 2017 година средната възраст на българите достига до 43.6 години. Средната възраст в градовете е 42.6 години, а в селата - 46.3 години. 

Снимка 350340

Източник: НСИ