Броят на къдроглавите пеликани в резерват "Сребърна" нарасна със 100 млади екземпляра. Това стана ясно след края на гнездовия период.

Тази година пеликаните се завърнаха по-рано в гнездовата колония, за да изградят гнездата си. Това вероятно се дължи на необичайно високите температури в края на 2017 г. и началото на 2018 г.

През годината езерото поддържаше високи водни нива, което осигури добри условия на обитателите му. Въпреки че лошите метеорологични условия в края на февруари доведоха до замръзване на езерото, което затрудни процеса на гнездене, бързото покачване на температурите не попречи на птиците да отгледат поколението си.

Освен къдроглавите опит за гнездене направиха и розовите пеликани. Тази година общо 40 екземпляра от защитените птици пребиваваха трайно в колонията на къдроглавите си събратя, без да се създаде конфликт помежду им. За първи път от много години насам в резервата се излюпи и отрасна розов пеликан.

В настоящия момент в резервата освен постоянно обитаващите птици могат да се наблюдават сиви и белочели гъски. Те избират езерото Сребърна за временен подслон с понижаването на температурите в северните части на Европа.