Без фанфари и без шампанско (миналата година, когато станахме пълнолетни, го изпихме), съобщаваме, че news.bg става днес на 19 години.

Точно преди 19 години - на така паметната за страната дата 10 ноември, но 1998, news.bg пусна първото си заглавие в необятното пространство на интернет-а. Все още тогава не знаехме колко необятно всъщност ще се окаже то. Точно както и самата ни работа в новинарската вселена.

След това ежедневно, в режим на 24/7, 19 години правим текстове и заглавия, после прибавихме и снимки, таблици, видео, туитове, скриншотове и т.н.

Така нататък е разгърнатото съкращение, което, и малко по навик, се слага след някакво изреждане. Точно както ние изреждаме 19 години.

И може би именно на рожден ден е добре да не се използва самото съкращение, а да се изкаже докрай. И най-вече да се зададе въпросително - така... а нататък?

До тук 19 години news.bg винаги се опитвал да предоставя на своите читатели обективна, актуална, коректна и навременна информация. Стремежът ни е бил тази информация да е вярна и добре написана. Опитваме се да правим по-малко грешки и за всяка една от тях се извиняваме, предварително.

До тук 19 години news.bg винаги се е стремял да бъде верен на основните принципи на журналистиката, да предоставя пространство за различните гледни точки и е благодарен за всяка една от тях, включително и за отзивите под статиите ни, в които нашите верни и неверни читатели ни коментират, коригират, апострофират или просто ни ругаят, понякога и заради самото ругаене ( по-модерному - ни хейтват).

Така... а нататък? Нататък е... към наистина оказалата се необятност на интернет пространството, в която news.bg ще продължи да се развива, както и през тези 19 години, но за да остане обаче преди всичко верен - верен на себе си и верен на своите читатели.

Благодарим Ви!