Огромен брой жалби по Закона за обществените поръчки са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията КЗК за първите шест месеца на 2020 г.

Само за минала година КЗК е получавала по минимум 20 жалби дневно, като само в рамките на миналата година са получени около 1300 сигнала. Това коментира председателят на комисията Юлия Ненкова, която представи отчет на дейността на организацията за 2019 г. пред депутатите от комисията по икономическа политика и туризъм, съобщи БГНЕС.

Ненкова посочи, че през 2019 г. комисията е работила в областта на картелите, по предложение на ВАП и КЗК е образувала производство, в което се разследва дали между търговците на дребно на горива няма забранени споразумения, които накърняват конкуренцията.

От думите й стана ясно, че комисията е извършила множество проверки и в областта на банковото дело, застрахователния бизнес. Тя добави още, че миналата година са работили и по 30-35 производства за нелоялна конкуренция.

През 2019 са образувани 1060 производства, с което се поддържа един изключително висок максимум на образувани производства през последните години. Като трайна тенденция продължава да е в водещ броя на образуваните производства по Закона за обществените поръчки - 938, следвани от 110 производства образувани по Закона за защита на конкуренцията. Комисията е постановила 1371 акта. Запазва се броят на актовете, с които комисията се произнася ежегодно, отчете Ненкова.

През 2019 комисията е постигнала и висока събираемост на своите вземания. Събрани са над 4,6 млн. лв., което е с 300 000 повече от 2018 г.