За Българската армия и в частност за Силите за специални операции изминалата година е била много успешна за Съвместното командване на специалните операции (СКСО). Това мнение изрази началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, след като се запозна с годишния анализ на подготовката, дисциплината и войсковия ред в Съвместното командване на специалните операции в Пловдив.

Той открои сключването на договора за производство на 10 типа машини за СКСО, които ще повишат тяхната мобилност и защита, както и успешната сертификация на тактическа група за специални операции, която от 1 януари вече е в дежурство в Силите за готовност на НАТО.

Ефтимов изтъкна и продължаващото организационно изграждане на Съвместното командване на специалните операции. По негови данни вече имаме 4 групи за специални операции, като четвъртата предстои да достигне пълна оперативна готовност. Сред направленията за бъдеща работа той се спря също на изграждането на логистичен батальон и необходимата инфраструктура в района на град Банкя.

От своя страна командирът на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев отчете изпълнение на над 95% от планираните учебно-тренировъчни и бойни парашутни скокове в рамките на парашутна подготовка за 2020 г. въпреки тежките условия заради пандемията.

Той акцентира на успешното сертифициране на необходимото ниво на тактическата група за специални операции за изпълнение на задачи в рамките на Силите за отговор на НАТО, както и на щабния личен състав за компонентното командване на специалните операции на Силите за отговор на НАТО. Подготвихме и сертифицирахме няколко контингента за изпълнение на мисии и операции зад граница, които се справиха успешно, отбеляза Матеев.

Успех беше отчетен и в реализирането през миналата година на проекти, свързани с изграждането на новата материална база на СКСО, окомплектоването на личния състав със средства за разузнаване и балистична защита, прибори за нощно виждане, прецизни прибори за стрелба и други.