Младежите в България, които нито учат, нито работят, са около 22 процента от всички на възраст между 15 и 24 години, което е най-големият дял в ЕС. Това сочат данни на изследване на УНИЦЕФ, отбелязва БТА.

Загубите за икономиката ни са за близо 2 млрд. лв. годишно, а щетите откъм човешки потенциал са още по-големи, сочи извод на изследването.

Делът на младите хора, които не правят нищо, в училищна възраст е малко под 11 процента, а сред по-големите достига 28 на сто.

Изчисленията на база 15-24 годишните в страната, показват, че има 167 670 млади
хора, които не за заети и не участват в никаква форма на обучение
.

Данните на НСИ от последното преброяване показват, че 1,2 на сто от населението на възраст над 7 години никога не е посещавало училище. Съществен дял в групата са младите хора, отпаднали преждевременно от образователната система.

Според изследването общо 47 на сто от младежите, които не се занимават с нищо, са прекъснали обучението си преди завършване на средно образование, а всеки четвърти е напуснал училище преди да е приключил с основното си образование.

Младите хора със завършено средно образование, които нито работят, нито учат са 48 на сто от всички в групата, а тези, които започват да учат във висши училища, но поради някаква причина прекъсват образованието си, са 0,4 на сто. Пет на сто са пък тези, които са със завършено висше образование.

Те остават извън пазара на труда, защото не успяват да намерят подходяща за
квалификацията си работа или не са доволни от заплащането
.

Националното изследване показва, че 51 на сто от младите хора в групата са от ромската и от турската етнически групи. Друг рисков фактор за присъединяване към групата е типът населено място. Изследването показва, че 63 на сто от младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, живеят в села и малки градове.