300 лева данък на таксиджиите в Ловеч за 2021 година. Тази промяна произтича от приетия и публикуван в Държавен вестник Закон за Държавния бюджет за 2021 година, съобщи общината.

Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишен данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 година, определен с наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от Общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 година и минималния годишен размер на данъка от Закона за местните данъци и такси от 300 лева, но не по-малко от 300 лева.

Такситата в Бургас искат нулев патентен данък за 2021 г.

Такситата в Бургас искат нулев патентен данък за 2021 г.

Настояват и да им бъде върнат патентния данък от миналата година

Така при определен данък за Община Ловеч в размер на 500 лева, данъчно задължените лица ще заплащат 300 лева, а разликата от 200 лева Община Ловеч ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет. Промените в облагането ще бъдат направени най-късно до 10.12.2020 година. От 11.12.2020 година данъчно задължените лица могат да подават заявления с новия размер на данъка.