31.6% от хотелите са ползвали държавна помощ през февруари. Това сочат данните на Националният статистически институт (НСИ). През февруари 47.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35.0% отчитат спад.

Снимка 524208

Източник: НСИ

По отношение на наетия персонал 20.5% от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "платен отпуск" - 13.5%, и "освобождаване/съкращаване" - 10.9%. От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 10.5% от мениджърите, 5.7% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 4.1% - "дистанционна форма на работа".

През следващия един месец 50.4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 25.2% - ще успеят "До 100%", а 23.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 44.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.7% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.3% прогнозират да я прекратят.