31% от ромите виждат конспирация в съществуването на COVID-19. Въпреки това в кв. "Столипиново" над 90% са взели персонални мерки, най-вече относно миене на ръцете, дезинфекция на жилищата и носенето на маска.

Това показват данните от доклада на "Извънредното положение в големите малцинствени квартали, 13 март - 13 май 2020 г.". Анкетирани са хора от двата ромски квартала "Столипиново" и "Факултета".

Снимка 481124

Източник: news.bg

До дни след началото на извънредното положение "ромите" бяха обрисувани като заплаха за опазване здравето на нацията от новата опасност.

Въвеждат пропускателен режим и в ромския квартал в Казанлък

Въвеждат пропускателен режим и в ромския квартал в Казанлък

Влизането и излизането в махалата ще става само през една улица

Проучването регистрира на първите тенденции в резултат от тези действия. То показа обостряне на някои проблеми с бедните и сегрегирани общности, сред които:

- Подлагане на унижения и тормоз от страна на държавните органи

- Довеждане до ръба на физическото оцеляване

- Отваряне на огромна бездна на недоверие към авторитетните източници на решения, както и към самото знание за действителността

Снимка 481125

Източник: news.bg

Почти две трети от анкетираните жители на Столипиново са имали неприятни взаимодействия с патрулиращи полицаи. Въпреки любезното отношение на някои служители, преобладават ситуациите на грубо и унизяващо поведение и дори случаи на насилие.

Жандармерия блокира целия ромски квартал на Ямбол

Жандармерия блокира целия ромски квартал на Ямбол

За ограничаване на заразата полицията постави заграждения и постове

На въпроса: Бяха ли различни мерките другите квартали спрямо съседните, 94% от хората в "Столипиново" са отговорили с да, само 6% са дали отговор не. Във "Факултета" 83% от респондентите са дали също положителен отговор на този въпрос.

По отношение на доходите в кв. "Столипиново" данните показват, че медианният доход в преди извънредното положение е бил 650 лв., а с настъпването му намалява до 250 лв.

Снимка 481126

Източник: news.bg

Сривът е най-значителен при наетите в строителството (често без договор) и при дребните предприемачи в квартала, а става тотален при онези, които са принудени да преживяват от събиране на отпадъци из града.

Постоянно полицейско присъствие в ромския квартал в Сливен заради коронавируса

Постоянно полицейско присъствие в ромския квартал в Сливен заради коронавируса

Въведен е пропускателен режим

При среден доход за цялата общност, който попада под официалната линия на бедността за страната, семействата се справят най-вече чрез спестявания, различни форми на кредит и помощта на близки в Западна Европа. Общо 47% отбелязват някаква форма на задлъжняване. Основният отговор на кризата обаче е драстично минимизиране на нуждите и разходите.

Анкетното проучване показва, че 48% от хората са разчитали на месната общност, не на държавата.