45 писмени жалби са постъпили в „ЧЕЗ Електро България" АД заради висока сметка за електроенергия за периода март-април 2008, отчетоха от дружеството, цитирани от moneybg.

Само 20 от жалбите обаче са били основателни.

Най-висок е делът на подадени сигнали за неполучена фактура или съобщение за задълженията към дружеството.

Над 600 хил. са потребителите на електроенергия, които плащат сметки за електроенергия под 20 лв., показват резултати от друго проучване на компанията за същия едномесечен период. Плащалите сметки над 80 лв. през този период са около 100 хил.

Едва четири са постъпилите жалби през периода във връзка с некоригирани месечни вноски, като и четирите жалби са били основателни, сочи още справката на дружеството.