55% от родителите в страната изразяват готовност да пуснат децата си в детска градина, а 56% от детските учители са готови в момента да започнат работа в редовна учебна среда.

Това стана ясно след изследване на Синдикат "Образование" за нагласите на учители и родители за рестарт на детски градини и ясли във връзка с края на извънредното положение.

Преобладаващата част от учителите в детските градини и ясли са готови да започнат работа от 1 юни.

По информация на МОН 70% от детските градини в момента работят в дистанционен режим като редица общини са предоставили възможност на детските учители да работят в реална среда без деца в методическа подготовка за рестарт на предучилищната система.

75% от анкетираните учители са изразили готовност и желание от утрешния ден да работят в методическа подготовка без деца.

68% от учителите са се справили с дистанционното обучение

68% от учителите са се справили с дистанционното обучение

75% от анкетираните родители декларират, че се подобрява дистанционното обучение

Според анкетата, 69% от респондентите учители са визирали необходимост, в случай че не заработят дистанционно или в режим на методическа подготовка, да им бъде предоставен един месец допълнителен платен отпуск.

91% от българските родители са отговорили, че ако до една седмица детските градини не заработят, би било справедливо и логично да им бъде предоставен допълнителен платен отпуск в размер на един месец за изпълнение на родителски задължения.

По отношение на завършването на учебната година във висшите училища, 61% от участниците в анкетата смятат че дистанционното завършване на учебната година е единственият възможен и добър вариант.

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

България не е в извънредно положение

Синдикат "Образование" отправя апел към директорите на детски градини и кметовете на общини да запазят учителите в предучилищното образование.

Нека кметовете да предоставят възможност и да помогнат в организацията на дистанционно обучение, да разрешат редовната методическа работа на учителите до започване на редовен учебен процес.