6,8 от българите са пътували в чужбина през второто тримесечие на годината. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 447.2 хил. българите са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 92.7%, са пътували само в страната, 6.8% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Преобладаващата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия" - 81.4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44.5%, а с цел "посещение на близки" - 44.0%.

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 202.5 хил., или 45.3% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната.

Сърбия вдига ограда по границата с България

Сърбия вдига ограда по границата с България

Целта е да се спре разпространението на COVID-19

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е 9.8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 - 44 години - 8.6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

През второто тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 544.7 хил., или 95.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.7%, а на тези в чужбина - 79.2%. В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 40.4 и 30.7%.