Приходите на държавното предприятие "Български спортен тотализатор" в абсолютна стойност за периода септември 2022 г.- март 2023 г. се увеличават с 23,6 млн. лв. или с 13.2% спрямо септември 2021 г. - март 2022 г., съобщиха от Министерство на младежта и спорта.

Още по-голям ръст в постъпленията на годишна база се отчита само за последните четири месеца на миналата година - 18.0%. Първите месеци на 2022 г. са били силни за Тотото, основно заради рекордния джакпот в началото на миналата година, достигнал до 11.72 млн. лв. през април. Въпреки това за първите три месеца на 2023 г. е регистриран ръст в приходите от 7% спрямо същия период на 2022 г.

Наблюдава се и тенденция на устойчив ръст на приходите от моментни лотарийни игри - с 18,3%, като там случайни събития (размер на джакпота) не оказват влияние.

Общите приходи от хазартна дейност на "Български спортен тотализатор" в периода септември 2022 г. - март 2023 г. са в размер на 202,8 млн. лева, спрямо 179,2 млн. лева за периода септември 2021 г. - март 2022 г.

Служебният министър смени шефовете на Тотото и Национална спортна база

Служебният министър смени шефовете на Тотото и Национална спортна база

Приходите били под очакванията