82% от българите считат, че положението с икономиката на България в момента е "лошо".

Това става ясно от публикуваното днес ново проучване "Стандартен Евробарометър", в което са анкетирани 1057 българи от 9 до 27 юли 2020 г.

Преди година 74% от българите са споделили същото мнение.

Европейците разделени за мерките в борбата с коронавируса

Европейците разделени за мерките в борбата с коронавируса

64 % от европейците считат, че положението е "лошо"

Проучването показва, че едва 12% от респондентите смятат, че положението с българската икономика е "добро".

За сравнение в ЕС 64% от анкетираните вярват, че икономическата ситуация е "лоша".

Запитани как оценявате финансовата ситуация в семейството, 53% от българите я определят като "лоша", а 41% като - "добра". По отношение на ситуацията с работата, 40% от анкетираните казват, че ситуацията е "лоша", а 46% - "добра".

На въпрос какви са ви очакванията през следващите 12 месеца, 43% от българите са на мнение, че икономическата ситуация в България ще се "влоши"; 29% - ще остане "същата" и 17% - ще се "подобри". По отношение на ситуацията на пазара на труда през следващите 12 месеца, 40% от българите смятат, че ще се "влоши", 29% - ще остане "същата", а 16% - ще се "подобри". 61% от българите вярват, че ситуацията с работата им ще остане "същата".

Като двата най-важни въпроса пред страната анкетираните посочват икономическата ситуация (43%) и разходите за живот (37%).

71% от българите не се доверяват на правителството, а 19% се доверяват. 75% от респондентите не се доверяват на българския парламент. Българите имат по-голямо доверие към Европейския съюз (48%, а 32% не се доверяват).

53% от българите са положително настроени към ЕС, което е спад с 8% спрямо август 2019 г. 27% заемат неутрална позиция, а 20% са с негативно мнение.

31% от респондентите са на мнение, че българската икономика ще се справи с последиците от епидемията от коронавирус през 2023 г. или по-късно; 26% смятат, че ще стане през 2021 г.; 23% - през 2022 г.; 10% - никога и 7% преди края на 2020 г.