83% от българите са готови, макар и в различна степен, да жертват някои от човешките си права, за да се спре разпространението на коронавируса.

7% не са съгласни, а 9% са твърдо несъгласни или - общо 16% несъгласни в различна степен). 1% не могат да преценят.

54% са съгласни, а 29% заявяват, че са по-скоро съгласни да понесат известни ограничения при предприемането на мерки от страна на властите, в експресния сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен в последните два дни.

Снимка 471491

Източник: сондаж на "Галъп интренешънъл"

От няколко изброени на респондентите немедикаментозни мерки, най-често споменаваните действия, които хората твърдят, че вече са предприели, са: по-често миене на ръце (споменавано в 89% от случаите), използване на дезинфектант за ръце (66%), намаляване на социалните контакти и оставане вкъщи (58%), маски (17%), ръкавици (15%), доброволна карантина (10%), 12% назовават различни други мерки като дезинфекция, витамини и т.н.

Обезпокояващо е, че в тази група попадат и отговори, които съдържат "пиене на ракия" - те са общо 2% от цялата извадка. Дори и респондентите да влагат известна ирония, това е директен показател и за зловредното влияние на спекулации и фалшификати, разпространявани в социалните мрежи.