За 2019 г. в страната ни са били събрани и преработени над 97% от опаковките от пестициди, използвани от родните производители. От тях 91% са рециклирани, а 9% са обезвредени. С това се похвали министърът на земеделието Десислава Танева на годишна конференция на тема "За чисто земеделие и сигурна околна среда 2019 г.", учредена от Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ).

Средните данни за събираемост в различните държави в Европа през 2017 г. са между 60% и 95% от общото количество опаковки, пуснати на пазара според Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА).

Танева увери, че ще бъдат търсени всички възможности от новата селскостопанска политика, с които да бъде опазвана околната среда. Целта е щадящо околната среда земеделие, настоя тя.

Над 2 000 тона опасни пестициди са изнесени от България

Над 2 000 тона опасни пестициди са изнесени от България

По българо-швейцарския проект за близо 40 милиона лева

България се класира на първо място в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател - събиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието, похвали се земеделският министър.

Преработването на опаковките се случва благодарение на Системата за събиране и управление на опаковките от продукти за растителна защита на Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ). До настоящия момент в нея участват около 4000 земеделски стопани.

Системата за събиране и управление на опаковките от продукти за растителна защита стартира през 2013 г. През първата година от създаването на системата са събрани малко над 5 тона опаковки от продукти за растителна защита, а през настоящата година количеството достига около 500 тона.

От своя страна Детелин Куцаров, председател на АРИБ, се похвали, че вече 5 години в България има система за събиране на отпадъците от пестициди. За такава система е започнало да се говори още от 2009 г., като се е преминало през много публични дискусии как да бъде финансирана системата. Ние като индустрия виждаме инвестирането в земеделието в посока устойчивост за отговорност към околната среда, каза още Куцаров.

МОСВ се заема с опасните пестициди

МОСВ се заема с опасните пестициди

Одобрен е проект на Министерство на околната среда и водите

Само за година от рециклирани пластмасови опаковки се произвеждат повече от 1000 км. изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Ако се поставят в права линия, те могат да бъдат достатъчни да свържат София и Виена.

Чрез системата земеделските производители в България разполагат с безплатен, а и безопасен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от продуктите си за растителна защита. Затова броят на ползващите системата земеделци се е увеличил стократно само за 6 години.

Освен това системата има пряк и дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването и развитието на околната среда, почвата и въздуха.

Министър Танева връчи специалната награда "Най-отговорен земеделски стопанин 2019 г." на Георги Хаджийски от "АГРО КП ЕООД" заради най-много събрани опаковки от пестициди.